Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2024 betalas senast den 31:a december 2024.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen.

När du betalar medlemsavgift till Svenska Endodontiföreningen blir du per automatik även ansluten till ESE (European Society of Endodontology). Detta medför bland annat rabatterade priser till de kongresser ESE anordnar.

Ange ditt namn när du betalar in 200 kr till plusgironummer 4386188-9.

När du betalat in årsavgiften kommer detta registreras på din personliga inloggningssida. Logga in som medlem på vår website och kolla.

Inte tidigare medlem? Kontakta oss via info@endodontiforeningen.se

  • Inläggskategori:Nyhet