Svenska endodontiföreningen (Swedish Endodontic Society)

Föreningen bildades 1977 och är ansluten till the European Society of Endodontology.

Föreningens uppgifter är enligt stadgarna:

  • att främja forskning, utbildning och klinik inom ämnesområdet endodonti
  • att representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer
  • att bevaka sina medlemmars intressen i frågor av social och ekonomisk natur
  • att samarbeta med övriga ämnesföreningar

Svenska endodontiföreningen är öppen för den som är verksam inom eller hyser särskilt intresse för ämnesområdet endodonti och som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem!