Seminarium!

Seminarium den 6 maj: ESEs nya europeiska guidelines (S3 level) för behandlingav pulpala och periapikala tillståndMåndagen den 6 maj kl 19-20.30 blir det medlemsträff igen. Vi har bjudit in professorLise-Lotte…

Tips!

Svenska Endodontiföreningen tipsar om ett event som organiseras av Monika Eriksson, endodontist verksam i Örebro. Monika bjuder in till två dagars konferens med Dr Domenico Ricucci 17-18 maj 2024. När?…

SkandEndo 2024

Äntligen – SkandEndo 2024 i Bergen är nu på nytt under planering!Norsk Endodontiforening och organisationskommittén välkomnar oss till Norge och Bergen29–31 augusti 2024. Mer information kommer snart på deras website:https://www.skandendo2024.no/Är…

Informationsfilm från ESE

Den europeiska endodontiföreningen har publicerat en informationsvideo om rotbehandlingar. Filmen har svensk text och kan fungera som en informationsvideo till bland annat patienter och studenter. Fram med popcorn och på…

Medlemsavgift 2024

Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2024 betalas senast den 31:a december 2024.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen. När du betalar medlemsavgift till…