Årsmöte och föreningsaktivitet 17:e november

I samband med Riksstämman 2022 i Göteborg kommer Svenska Endodontiföreningen anordna följande aktiviteter torsdagen den 17:e november: Endodontirapporter: Forskningsrapporter inom ämnesområdet Endodonti. Planeras till kl: 13:15-15:30 Årsmöte Svenska Endodontiföreningen: Direkt…

Skandendo i Bergen 2022 skjuts upp

Skandendo i Bergen var ursprungligen planerat till 2020, men blev på grund av pandemin framflyttad till 2022. Nu har kongressen skjutits på framtiden för att inte "kollidera" med ESE i…

Informationsfilm från ESE

Den europeiska endodontiföreningen har publicerat en informationsvideo om rotbehandlingar. Filmen har svensk text och kan fungera som en informationsvideo till bland annat patienter och studenter. Fram med popcorn och på…

Logga in på hemsidan

Vår hemsida har ett nytt, uppdaterat utseende med nya funktioner. Föreningens medlemmar har möjlighet att logga in på hemsidan och lägga till uppgifter om sig själv. Vi har genererat nya…

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2022 betalas senast den 31:a december 2022.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen. När du betalar medlemsavgift till…