Digitalt terapimöte den 26:e oktober

En uppföljare på vårens populära digitala terapikonferens planeras till tisdagen den 26:e oktober, kl 19:00. Mötet blir som tidigare, via zoom. Våra medlemmar får själva bidra med kluriga fall som vi…

ESE Biennial Congress 2022 Budapest

Den europeiska endodontiföreningen annonserar att man nästa år planerar att hålla den europeiska endodontikongressen i Budapest, Ungern mellan 7:e - 10:e september. Tidigare hade man avsett att hålla mötet i Helsingfors,…

Skandendo i Bergen 2022 skjuts upp

Skandendo i Bergen var ursprungligen planerat till 2020, men blev på grund av pandemin framflyttad till 2022. Nu har kongressen skjutits på framtiden för att inte "kollidera" med ESE i…

WCDT 2022

Den europeiska endodontiföreningen (ESE) hälsar oss alla välkomna till Lissabon för att delta vid WCDT 2022 (World Congress on Dental Traumatology). Kongress-tema kommer vara "Challanges, opportunities and New Horizons in…

Informationsfilm från ESE

Den europeiska endodontiföreningen har publicerat en informationsvideo om rotbehandlingar. Filmen har svensk text och kan fungera som en informationsvideo till bland annat patienter och studenter. Fram med popcorn och på…

Logga in på hemsidan

Vår hemsida har ett nytt, uppdaterat utseende med nya funktioner. Föreningens medlemmar har möjlighet att logga in på hemsidan och lägga till uppgifter om sig själv. Vi har genererat nya…

ESE presenterar ny hemsida

ESE - den europeiska endodontiföreningen har en ny hemsida som inom en snar framtid kommer att presenteras. Håll utkik på www.e-s-e.eu!

Medlemsavgift 2021

Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2021 betalas senast den 31:a december 2021.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen. När du betalar medlemsavgift till…