Specialisttjänstgöring i Endodonti omfattar minst 3 års heltidstjänstgöring. Den skall ge en bred akademisk och klinisk helhetssyn samt leda till goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap. Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudhandledare och handledare från annan, för specialiseringstjänstgöring godkänd klinik inom specialiteten.