Early Bird Fee – 31st May

Register until 31st May to take advantage of the special discounted fees in different categories. Check here your preferred rate! https://www.eseautumnmeeting.com/

SkandEndo 2024

Äntligen – SkandEndo 2024 i Bergen är nu på nytt under planering!Norsk Endodontiforening och organisationskommittén välkomnar oss till Norge och Bergen 29–31 augusti 2024. Till anmälan: https://www.skandendo2024.no/

Informationsfilm från ESE

Den europeiska endodontiföreningen har publicerat en informationsvideo om rotbehandlingar. Filmen har svensk text och kan fungera som en informationsvideo till bland annat patienter och studenter. Fram med popcorn och på…

Medlemsavgift 2024

Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2024 betalas senast den 31:a december 2024.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen. När du betalar medlemsavgift till…