Nedan är de medlemmar som ingår i styrelsen för Svenska Endodontiföreningen:

  • Ordförande: Maria Pigg
  • Vice ordförande: Helena Fransson
  • Sekreterare: Liisa Einola
  • Kassör: Tobias Jobin
  • Övrig ledamot: Emma Wigsten