Nedan är de medlemmar som ingår i styrelsen för Svenska Endodontiföreningen:

  • Ordförande: Maria Pigg
  • Vice ordförande: Emma Wigsten
  • Sekreterare: Peggy Näsman
  • Kassör: Tobias Jobin
  • Ledamot: Monika Eriksson