Informationsfilm från ESE

Den europeiska endodontiföreningen har publicerat en informationsvideo om rotbehandlingar. Filmen har svensk text och kan fungera som en informationsvideo till bland annat patienter och studenter. Fram med popcorn och på…

Logga in på hemsidan

Vår hemsida har ett nytt, uppdaterat utseende med nya funktioner. Föreningens medlemmar har möjlighet att logga in på hemsidan och lägga till uppgifter om sig själv. Vi har genererat nya…

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgift för Svenska Endodontiföreningen år 2022 betalas senast den 31:a december 2022.  De medlemmar som inte betalat avgiften innan dess, anses ha utträtt ur föreningen. När du betalar medlemsavgift till…