Snart är det dags att anmäla forskningsrapporter till riksstämman. I år äger stämman rum 15-17 november i Umeå. Har du gjort ett forskningsprojekt du vill berätta om?  

Anmälan av forskningsrapport sker till Maria Pigg senast söndag 30/4. Ett abstrakt på max 250 ord ska bifogas anmälan. 

maria.pigg@mau.se

Anmälningsblankett får du från din ämnesföreträdare. Den som inte är knuten till ett lärosäte kan maila Maria och få blanketten.

Anmälan av forskningsrapport sker genom att senast söndag 30/4 skicka blanketten samt abstrakt till mig per e-post.

(Det står 8/5 på blanketten men vi i styrelsen behöver ha några dagar på oss att administrera och rangordna bidragen om det finns behov)

Försenade anmälningar kommer inte att beaktas.

För forskningsrapporter som utgörs av studenters examensarbeten är det handledaren som ansvarar för att rapporten anmäls i tid och för att studenter som ska rapportera får den information de behöver inför anmälan.

I år gäller följande som tilltänkt rapportör kan behöva veta:

Abstrakt: i år ansvarar rapportörerna själva för att lägga in abstrakt i event-appen. Den som står som huvudrapportör kommer att få en länk för registrering och mer information längre fram. 

Huvudrapportör som är tandläkare och medlem i Sveriges Tandläkarförbund får entrébiljett till hela Riksstämmans tre-dagars-program. Svenska Tandläkare-Sällskapet betalar inte ut bidrag till resa och uppehälle. För att stå som huvudrapportör på en rapport måste man vara medlem om man är tandläkare. Person som inte är medlem har möjlighet att presentera rapporter men står då för biljettkostnaden själv. Medförfattare och/eller handledare har möjlighet att närvara vid rapporteringarna, men om man önskar tillträde till resten av det vetenskapliga programmet behöver biljett betalas. 

Vänliga hälsningar

Maria Pigg

Ordförande, Svenska Endodontiföreningen

  • Inläggskategori:Nyhet