Inställt terapimöte 21/3

Hej och tack till er alla som har anmält er till morgondagens terapimöte!

Tyvärr måste vi meddela att mötet ställs in eller åtminstone skjuts upp.

Bakgrunden är att Malmöfakultetens ledning, efter att de uppmärksammat vårt arrangemang, gått ut med ett förbud för fakultetens anställda att medverka i digitala terapimöten på Zoom med hänvisning till regelverk för sekretess- och tystnadsplikt (som vi delat med er i tidigare kommunikation). Svenska Endodontiföreningens styrelses uppfattning är att i likhet med många andra digitala eller fysiska arrangemang där avidentifierade patientuppgifter visas (till exempel föreläsningar, kurser, ST-seminarier och ST-examinationer) så bryter inte ett terapimöte i den form vi planerat mot regelverket förutsatt att patientuppgifterna är effektivt avidentifierade. Vi är dock angelägna om att agera korrekt och har därför beslutat att avvakta vad Malmöfakultetens utredning kommer fram till.

Vi beklagar detta och hoppas snart kunna återkomma med nytt datum för ett digitalt terapimöte.

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Svenska Endodontiföreningen

  • Inläggskategori:Nyhet