En middag anordnas för föreningens medlemmar i anslutning till Riksstämman i Göteborg. Torsdagen den 17:e november klockan 18:00 ses vi på restaurang Sjömagasinet, Adolf Edelsvärds gata 5. Sjömagasinet är vackert beläget vid Göteborgs hamninlopp och har ett förflutet sedan 1775 som Ostindiska Kompaniets lagerhus. Vi kommer bjudas på en trerätters middag och hälsar alla medlemmar välkomna.
Anmälan till middagen sker till info@endodontiforeningen.se senast torsdagen den 20:e oktober. Kostnaden för deltagande är 300 kr och betalas in till föreningens plusgirokonto 4386188-9. Ange ditt namn när du genomför betalningen. Meddela även om du har några allergier eller överkänslighet.

  • Inläggskategori:Nyhet