Logga in

 

Svenska endodontiföreningen (Swedish Endodontic Society)

Föreningen bildades 1977 och är ansluten till the European Society of Endodontology.
Föreningens uppgifter är enligt stadgarna:

     • att främja forskning, utbildning och klinik inom ämnesområdet endodonti

     • att representera specialiteten inför myndigheter och andra organisationer

     • att bevaka sina medlemmars intressen i frågor av social och ekonomisk natur

     • att samarbeta med övriga ämnesföreningar

Svenska endodontiföreningen är öppen för den som är verksam inom eller hyser särskilt intresse för ämnesområdet endodonti och som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.
Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem!

 

 

 


 

 

 

Copyright © 2019 Svenska endodontiföreningen