Dags för medlemsavgift 2019

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019.

 

Se till att betala medlemsavgiften för Svenska Endodontiföreningen senast den 28:e februari 2019 för att vara säker på att ditt medlemsskap blir registrerat vid ESE. När du betalar medlemsavgift till Svenska Endodontiföreningen blir du per automatik även ansluten till ESE (European Society of Endodontology).

 

Den 11:e till den 14:e september anordnas den Europeiska Endodontikongressen i Wien. Medlemsskap i ESE innebär en reducerad kongressavgift, så se till att registrera din årsavgift till Svenska Endodontiföreningen i tid. 

 

Ange ditt namn när du betalar in 200 kr till plusgironummer 4386188-9. När du betalar medlemsavgift till Svenska Endodontiföreningen blir du per automatik även ansluten till ESE (European Society of Endodontology). 

 

Är du osäker på om du betalt? Logga in som medlem på vår website och kolla. 
När du loggat in, gå till fliken "Föreningen", välj "Medlemmar" och därefter "Uppdatera mina medlemsuppgifter".

 

Inte tidigare medlem? Kontakta oss via info@endodontiforeningen.se!

Copyright © 2019 Svenska endodontiföreningen