Ett medlemskap i Svenska Endodontiföreningen kostar 200 kr per år.

Som medlem får du/I medlemsskapet ingår:

  • Regelbundna informationsutskick med aktuella nyheter berörande föreningens verksamhet. 
  • Tillgång till föreningens möten/kurser och sociala tillställningar. 
  • Medlemskap i European Society of Endodontology (ESE), vilket innebär fördelaktiga priser på kongressavgifter.
  • Inloggning till föreningens hemsida och tillgång till medlemsinformation.

Fullt medlemskap kan förvärvas av den som är verksam inom eller hyser särskilt intresse för ämnesområdet endodonti och som är medlem i Sveriges Tandläkarförbund.

Klicka på knappen nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Styrelsen beslutar sedan om inval.

Associerat medlemskap (= medlemskap utan rösträtt) kan efter styrelsens beslut erhållas av särskilt intresserad person även utan tandläkarexamen eller av utländsk tandläkare.

Hedersledamot kan – oberoende av nationalitet och förbundstillhörighet – kallas av föreningen.

Har du redan fyllt eller under året kommer att fylla 66 år så kan du efter medlemsansökan till styrelsen befrias från medlemsavgift.

Inbetalda avgifter återbetalas ej.